Voorwaarden

 

 1. Modebeurs.nl is een activiteit van Leukeboetiekjes b.v., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn, onder nummer 57729778, gevestigd aan de Rijksstraatweg 28 te Wilp.
 2. Modebeurs.nl is een platform dat beoogt vraag en aanbod in de mode met elkaar in contact te brengen, opgezet voor professionals in de mode. Met het gebruik van deze website gaat u automatisch accoord met onze voorwaarden.
 3. Bij oneigenlijk gebruik van deze website vervalt uw recht op toegang tot en/of vermelding op de website van “Modebeurs.nl”.
 4. Met de hierna te noemen term “leverancier” bedoelen wij een fabrikant, importeur of agent die zijn/haar organisatie en collectie(s) presenteert op de website van “Modebeurs.nl”.
 5. Met de hierna te noemen term “gebruiker” bedoelen wij een retailer of webshop-eigenaar die zich voor zijn/haar inkoop oriënteert op de website van “Modebeurs.nl”.
 6. “Modebeurs.nl” heeft geen inzage in of zeggenschap over de informatie die en het beeldmateriaal dat via haar website wordt gepubliceerd. “Modebeurs.nl” aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake.
 7. Als “gebruiker” van “Modebeurs.nl” garandeert u dat u de beschikbare informatie en het beeldmateriaal niet ter beschikking zult stellen van derden of zult gebruiken voor andere doeleinden dan het optimaliseren van uw eigen inkoopproces.
 8. Verveelvoudigen van informatie die en beeldmateriaal dat is gepubliceerd op “Modebeurs.nl” is niet toegestaan.
 9. Toegang tot “Modebeurs.nl” wordt uitsluitend verleend aan “gebruikers” die hun gegevens volledig en correct hebben ingevuld. Dit recht op toegang vervalt zodra een “gebruiker” uit dienst treedt bij het bedrijf waarvoor hij uit hoofde van zijn functie aldaar “gebruiker” was van de website “Modebeurs.nl.”
 10. Het niet toegestaan uw inloggegevens of via “Modebeurs.nl” verkregen informatie te verstrekken aan derden.
 11. “Modebeurs.nl” is slechts faciliterend en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook voor fouten of onjuistheden of misbruik door derden in of van de beschikbaar gestelde informatie en beeldmateriaal.
 12. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van “Modebeurs.nl”.
 13. Hoewel wij vanzelfsprekend ons uiterste best doen om de website zo optimaal mogelijk te laten functioneren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voortkomend uit of verband houdend met de tijdelijke onmogelijkheid om www.modebeurs.nl te kunnen raadplegen of te gebruiken.
 14. Wij gaan zeer zorgvuldig om met uw privacy. De website maakt gebruik van cookies om geanonimiseerde analyses te kunnen uitvoeren met betrekking tot de waardering van merken/leveranciers en collecties. U kunt zelf handmatig cookies in iedere browser uitschakelen. Houd er rekening mee dat indien u (bepaalde) cookies weigert, u mogelijkerwijs geen of niet volledig gebruik kunt maken van de functionaliteiten van onze website
 15. Modebeurs.nl probeert “gebruikers” en “leveranciers” tot elkaar te brengen. Modebeurs.nl is echter nimmer partij bij een overeenkomst die gesloten wordt tussen gebruiker en leverancier door gebruikmaking van de site. Als u een geschil hebt met één of meerdere “gebruikers” / “leveranciers”, dient u dit zelf op te lossen. U vrijwaart Modebeurs.nl (en al haar personeel, managers en tussenpersonen) van enigerlei vorderingen, aanspraken op schadevergoeding en dergelijke, verband houdende met dergelijke geschillen.
 16. Wij stellen uw gegevens niet ter beschikking van derden anders dan aan een “leverancier” wanneer u als “gebruiker” zelf heeft aangegeven behoefte te hebben aan aanvullende informatie, die niet gepubliceerd wordt op “Modebeurs.nl”. In dat geval kan een “leverancier” u rechtstreeks benaderen om u de ontbrekende informatie te verschaffen telefonisch of per e-mail.